Kovinski mrežni transportni trakovi (Wire Belt)

Kovinski mrežni transportni trakovi omogočajo linearen in krivinski način transporta. Najpogosteje se uporabljajo v proizvodnjah, kjer je potrebna večja propustnost, natančen prenos majhnih in občutljivih izdelkov; v proizvodnjah, kjer so posebni higienski pogoji ter v proizvodnjah z ekstremnimi, visokimi in nizkimi temperaturami.

Flat-Flex
Eye-Flex
Honeycomb belts
Compact-Grid (kompaktna mreža)
Versa-Link
Spiral belts
Flex-Turn (krivinski)
C-Cure Edge