Kovinski mrežni transportni trakovi

Kovinski mrežni transportni trakovi ponujajo linearen in krivinski način transporta in se uporabljajo v proizvodnjah, kjer je potrebna večja propustnost, natančen prenos majhnih in občutljivih izdelkov, v proizvodnjah, kjer so posebni higienski pogoji ter visoke oziroma nizke temperature.

Flat-Flex
Eye-Flex
Honeycomb belts
Compact-Grid (kompaktna mreža)
Versa-Link
Spiral belts
Flex-Turn (krivinski)
C-Cure Edge