Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta publica-trs.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Publica TRS d.o.o.

Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega mesta

Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice

Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati.

Uporaba vsebin

Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin, a za to ne odgovarja.

Dostopnost spletnega mesta

Pridržujemo si pravico do ustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

Pogoji poslovanja

Pridržujemo si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi, ki jo ponujamo na spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrnemo. Prav tako si pridržujemo pravico, da ne odgovorimo na sporočilo, ki ga prejmemo prek spletne strani.

Povezave

Spletne strani, na katere s povezavami kažejo na spletno mesto publica-trs.si, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.

Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik