VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


Podatki o upravljavcu: Publica TRS, d.o.o., Usnjarska cesta 9, 1240 Kamnik, info@publica-trs.si, +386 31 330 777.

Podjetje Publica TRS d.o.o. zbira in obdeluje določene osebne podatke o obiskovalcih svoje spletne strani ter določene podatke o osebah, ki pustijo svoje kontaktne podatke.

Od obiskovalcev spletne strani s pomočjo orodja Google Analytics zbiramo podatke o tem, katere strani na naši spletni strani obiskujete, kako pogosto, koliko časa se tam zadržite, ter podobno. Na podlagi teh podatkov lahko vidimo, koliko obiskovalcev obiskuje naše spletne strani, kateri deli spletne strani jih najbolj zanimajo, ali imajo pri obisku kakšne težave, oziroma jim lahko, če jih naša spletna stran zelo zanima, poskušamo pri siceršnjem obiskovanju spletne strani prikazati naše oglase (t.i. remarketing).

Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše dogodke zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, mobilne številke, podatke o imenu in priimku ter o zaposlitvi.

Od uporabnikov, ki se prijavijo na naše e-novice oziroma pustijo svoje kontaktne podatke pri prenosu katere od naših priročnikov ali podobnih vsebin, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, podatke o imenu in priimku ter o zaposlitvi. Prav tako zbiramo podatke o tem, katere e-novice oziroma priročnike ali podobne vsebine preberejo, ter, če s klikom na njih obiščejo našo spletno stran, katere obiske opravijo na njej. Na podlagi teh podatkov lahko izboljšamo naše e-novice oziroma aktualiziramo priročnike ali druge podobne vsebine. Prav tako pa lahko uporabnikom, ki izkažejo interes za posamezne izdelke in storitve ali novosti, neposredno kontaktiramo.

Pojasnjujemo, da remarketing pogostim obiskovalcem spletne strani ter analize uspešnosti naših e-novic izvajano na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe osebnih podatkov. Pri tem zasledujemo naše legitimne interese, in sicer, osebam, ki skozi obiskovanje naših spletnih strani oziroma branje naših e-novic oziroma priročnikov ali drugih podobnih vsebin očitno kažejo zanimanje za naše storitve, ponuditi individualizirane in prepričljive tržne ponudbe naših izdelkov in storitev.

Podatke o obiskovalcih spletne strani takoj po zajemu anonimiziramo in jih odtlej hranimo le v agregatni obliki, razen podatkov za remarketing, ki jih podjetje Google hrani, dokler od njih ne zahtevate prenehanja njihovega zbiranja, na strani https://adssettings.google.com/u/0/authenticated. Podatke o e-poštnih kontaktih hranimo do odjave z e-poštnega seznama, nakar jih izbrišemo v roku enega leta. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.

Vseh navedenih podatkov ne posredujemo zunanjim uporabnikom. Jih pa, kar zadeva izvedbo analitike in remarketinga, obdelujemo s pomočjo podjetja Google (storitvi Google Analytics in AdWords), kar v določenih primerih lahko predstavlja prenos osebnih podatkov k upravljavcu iz Združenih držav Amerike.

Tovrsten prenos je dopusten na podlagi posebnega sklepa Evropske komisije, imenovanega Ščit zasebnosti, s katerim je bilo ugotovljeno, da podjetja iz ZDA, ki se zavežejo spoštovati načela tega ščita, zagotavljajo ustrezni nivo varstva osebnih podatkov. Več informacij o tem najdete na spletni strani https://www.privacyshield.gov/welcome.

Posameznike opozarjamo, da imajo v skladu s Splošno uredbo določene pravice (do dostopa do svojih podatkov, do popravka morebitnih napačnih podatkov, idr.). Te pravice lahko uveljavljajo s pisnim zahtevkom, naslovljenih na naš zgoraj naveden kontaktni naslov. V primeru, da ne bi bili zadovoljni z našim odgovorom, imajo možnost pritožbe na pristojni nadzorni organ (Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, gp.ip@ip-rs.si) oziroma zahtevati sodno varstvo.

Zagotavljamo, da podjetje Publica TRS d.o.o. z vašimi osebnimi podatki ravna odgovorno in v skladu z ustaljenimi tržnimi praksami.

Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik