Flex-Turn kovinski mrežni transportni trak

tina

Kovinski mrežni transportni trak

Kovinski mrežni transportni trakovi omogočajo linearen in krivinski način transporta in se uporabljajo v številnih proizvodnjah, predvsem za transport pri visokih ali nizkih temperaturah, za transport majhnih in občutljivih izdelkov, kjer se zahteva večja propustnost trakov ali so posebni higienski pogoji in drugje.