Transportni trakovi za transport žita

PU in PVC transportni trak za transport žita je na željo naročnika modre barve

V poletnih mesecih smo mlinu v Sloveniji dobavili in montirali transportni trak za transport žita. Po ogledu lokacije in pregledu možnosti za transport smo se dogovorili za transportni trak, ki je skladen z standardi v živilski industriji in ima FDA certifikat. Za horizontalni transport žita smo tako uporabili PU in PVC material, ki je bil na zahtevo naročnika modre barve.

Transport žita je posebej zahteven, saj gre za transport razsute surovine v živilski industriji, v kateri veljajo posebni standardi. Vsi trakovi, ki smo jih ponudili za transport žita v mlinu, imajo ustrezne certifikate in so primerni za transport v mlinu. Skupaj z naročnikom smo izbrali PVC in PU transportni trak, ki je najbolj primeren za horizontalni transport žita, debelina transportnega traku, prečni profili in stranska harmonika pa so prilagojeni količini žita in pogonskemu sistemu v mlinu. Mlinu smo predstavili tudi možnost vertikalnega transporta žita, ponudili smo PVC transportni trak s korci, ki ima prav tako FDA certifikat in je skladen s standardi v živilski industriji.

V podjetju Publica TRS ponujamo tudi druge transportne trakove za transport večjih, težjih izdelkov, npr. gumi transportni trakovi za transport v kamnolomih, pa tudi za transport manjših, občutljivih izdelkov, npr. mrežni kovinski trakovi za transport čokoladnih pralinov. V zadnjem času, je veliko povpraševanje tudi po modularnih trakovih, ki se uporabljajo v logistiki, za transport palet ali transport smučarjev. Redno sodelujemo tudi s strojegradnimi podjetji ter z dobavo trakov pri izdelavo transporterjev v različnih industrijskih panogah.

V podjetju Publica TRS ponujamo tudi transportne trakove iz drugih materialov, poleg gumi, PU in PVC ter modularnih trakov, še posebne transportne trakove, teflonske transportne trakove in mrežne kovinske transportne trakove proizvajalca VIS Belting. Za potrebe kmetijske in živilske industrije dobavimo tudi jermena, okrogla PU, zobata in ploščata jermena, okrogla jermena pa tudi spajamo. Serviramo, montiramo in spajamo tudi transportne trakove. Čas montaže oziroma spajanja pa prilagodimo vašim potrebam oziroma mirovanju strojev.