Transportni trakovi za transport žita

tinaKmetijstvo, PVC transportni trakovi

PU in PVC transportni trak za transport žita je lahko na željo naročnika modre barve

V poletnih mesecih smo mlinu v Sloveniji dobavili in montirali transportni trak za transport žita. Transport žita je posebej zahteven, saj gre za transport razsute surovine v živilski industriji, v kateri veljajo posebni standardi. Po ogledu lokacije in pregledu možnosti za transport smo se dogovorili za transportni trak, ki je skladen z standardi v živilski industriji in ima FDA certifikat. Za horizontalni transport žita smo tako uporabili PU in PVC material, ki je bil na zahtevo naročnika modre barve. Debelina transportnega traku, prečni profili in stranska harmonika pa so prilagojeni količini žita in pogonskemu sistemu v mlinu. Za transport žita v mlinu smo predstavili tudi možnost vertikalnega transporta žita, ponudili smo PVC transportni trak s korci, ki ima prav tako FDA certifikat in je skladen s standardi v živilski industriji.

V podjetju Publica TRS ponujamo tudi druge transportne trakove za transport večjih, težjih izdelkov, npr. gumi transportni trakovi za transport v kamnolomih, pa tudi za transport manjših, občutljivih izdelkov, npr. mrežni kovinski trakovi za transport čokoladnih pralinov. V zadnjem času, je veliko povpraševanje tudi po modularnih trakovih, ki se uporabljajo v logistiki, za transport palet ali transport smučarjev. Redno sodelujemo tudi s strojegradnimi podjetji ter z dobavo trakov pri izdelavo transporterjev v različnih industrijskih panogah.

V podjetju Publica TRS ponujamo tudi transportne trakove iz drugih materialov, poleg gumi, PU in PVC ter modularnih trakov, še posebne transportne trakove, teflonske transportne trakove in mrežne kovinske transportne trakove proizvajalca Wire Belt. Za potrebe kmetijske in živilske industrije dobavimo tudi jermena, okrogla PU, zobata in ploščata jermena, okrogla jermena pa tudi spajamo. Serviramo, montiramo in spajamo tudi transportne trakove. Čas montaže oziroma spajanja pa prilagodimo vašim potrebam oziroma mirovanju strojev.