Vlagalne transportne trakove za peči smo dobavili tudi slovenskim pekarnam

Transportni trakovi v pekarnah

V pekarnah se zaradi posebnih zahtev povezanih s temperaturami, od nižjih temperatur pri vzhajanju ali šokiranju do visokih temperatur pri peki, ter standardov za pripravo hrane, za vlaganje v peči uporabljajo posebni vlagalni transportni trakovi. Trakovi so primerni za uporabo pri visokih temperaturah in imajo FDA certifikat. V pekarnah se v proizvodni za transport testa uporabljajo PU transportni trakovi, ki … Read More

Transportni trakovi za kosilnico oziroma zgrabljalnik in obračalnik

PVC and PU conveyor belts

V obdobju košnje in pridelava krme je pomembno, da sistemi za košnjo, grabljenje in obračanje zanesljivo delujejo. Eden od pomembnih segmentov so tudi transportni trakovi, ki so sestavni del sistemov za košnjo. V podjetju Publica TRS z dobavo optimalnih transportnih trakov že več let sodelujemo z domačim inovatorjem, ki proizvaja zgrabljalnike in obračalnike za strme področja ter jih uspešno prodaja … Read More

Transportni trakovi za sortiranje travinja pri košnji

Pomemben sestavni del kosilnic za večje površine je tudi transportni trak, ki s transportom košene trave omogoča natančen rez, predvsem pa zanesljivo in na površino odzivno košnjo trave. Za transport košene trave se na kosilnicah najpogosteje uporabljajo zeleni PVC transportni trakovi s prečnimi profili, ki so iz novilona ali PU materialov. V podjetju Publica TRS d.o.o. smo v letu 2021 … Read More

Gumi transportni trakovi v kamnolomih

Kamnolomi so najpogostejša vrsta rudnikov v Sloveniji in se nahajajo na območju celotne države. V Sloveniji je nosilec urejanja prostora za področje rudarstva, koncesije za izkoriščanje mineralnih snovi in dovoljenje za raziskave Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Izkop v kamnolomih lahko poteka na prostem, kar poimenujemo odprti kop ali pa pod zemljo, kar imenujemo podzemno pridobivanje. V obeh … Read More

PVC in gumi transportni trakovi se redno uporabljajo tudi na kmetijah

V naši ponudbi imamo za dejavnosti na kmetijah zelo širok nabor izdelkov, od gumi ali PVC transportnih trakov s prečnimi profili za krmilne postaje, za balirke, za rezalno-cepilni stroj za drv, za žage, za kosilnice, do ploščatih jermen za manjše elektrarne in drugo. Za predstavitev izdelkov in storitev, ki jih lahko za tekoče delovanje orodij ponudimo kmetijam, smo se odločili … Read More