PVC in gumi transportni trakovi se redno uporabljajo tudi na kmetijah

V naši ponudbi imamo za dejavnosti na kmetijah zelo širok nabor izdelkov, od gumi ali PVC transportnih trakov s prečnimi profili za krmilne postaje, za balirke, za rezalno-cepilni stroj za drv, za žage, za kosilnice, do ploščatih jermen za manjše elektrarne in drugo. Za predstavitev izdelkov in storitev, ki jih lahko za tekoče delovanje orodij ponudimo kmetijam, smo se odločili po drugem naključnem obisku in nujnem servisu transportnega traku za krmljenje govedi.

V podjetju Publica TRS dobro poznamo tako tehnične lastnosti gumi in PVC trakov kot tehnične zahteve posameznih orodij oziroma posebnosti transporta v okviru različnih dejavnosti na kmetijah. Prav zato vam ponudimo transportni trak z optimalnim razmerjem med ceno in kvaliteto. To je zelo pomembno za doseganje maksimalne življenjske dobe transportnega traku.

V zadnjem letu smo dobavili več transportnih TRAKOV ZA KRMILNE POSTAJE. Kvaliteto, število plasti oziroma debelino PVC traku in gostoto prečnih profilov smo prilagodili količine krme, ki dnevno potuje po traku. Vsi trakovi, tudi servisirani, še nemoteno delujejo.

Redno sodelujemo tudi z MANJŠIMI ELEKTRARNAMI, ki jih na kmetijah deluje kar nekaj. Najpogosteje dobavljamo ploščata jermena, ki zagotavljajo nemoteno delovanje za proizvodnjo maksimalne količine elektrike glede na pretočnost vode.

V letu 2020 tudi redno sodelujemo z izdelovalcem PRIKLJUČKOV ZA TRANSPORT SENA NA STRMIH POBOČJIH. Skupaj smo izbrali PVC transportni trak, ki je namenjen transportu pokošene trave, in zagotavlja nemoteno delovanje tudi na strmih pobočjih.

Tudi za REZALNO_CEPILNE STROJE ZA DRVA imamo kvalitetne gumi transportne trakove različne debeline oziroma vzdržljivosti, na transportni trak pa namestimo tudi želeno količino prečnih profilov. Optimalni izbor transportnega traku je tu, zaradi sil in potrebne vzdržljivosti materiala še posebej pomemben.

V Sloveniji se na večjih farmah in kmetijah za TRANSPORT ŽIVALSKIH IZTREBKOV uporabljajo tudi gumi transportne trakove. Pri gumi trakovih je potrebno trak izbrati glede na vrsto živali, saj imajo nekatere zelo specifične iztrebke, glede na snovi, ki jih vsebujejo, spet druge glede na količino iztrebkov. V vseh primerih je potrebno biti pozoren na optimalno razmerje med ceno in kvaliteto ter tako zagotoviti maksimalno življenjsko dobo izdelka.

BALIRNI STROJI se v Sloveniji uporabljajo skladno s podnebjem v poznih pomladnih, poletnih in jesenskih mesecih, zato je še posebej pomembno, da so polno funkcionalni skozi celotno sezono. Ponujamo vam hitro in ugodno dobavo ter servis gumi transportnih trakov. Po dogovoru lahko za vas pripravimo tudi rezervni trak in vam ga po potrebi dostavimo s hitro pošto.

Za bolj zahtevne projekte smo v preteklosti za nosilce kmetij pripravili tudi posebne tehnične risbe in po naročilu dobavili tudi zelo specialne transportne trakove in jermena.

Naša ponudba in storitve so v celoti predstavljene na spletni strani https://www.publica-trs.si. Med izdelki, ki jih še ponujamo in so zanimivo za kmetije so tudi zobata in PU okrogla jermena, oprema za spajanje, odziven servis in montažo na terenu. Prisotni pa smo tudi v drugih panogah, papirni, pekarski, prehranski, kovinsko predelovalni, lesno – predelovalni in reciklažni industriji, v logistiki, v elektrarnah in vinogradništvu ter pri avtomatizaciji procesov. 

V novih prostorih na Usnjarski cesti 9, Kamnik vam ponujamo spajanje PVC in gumi trakov z mehanskim spojem, lepljenje trakov in namestitev prečnih ali vzdolžnih profilov.