Pri strojegradnji je pomembna tudi tehnična podpora in svetovanje za optimalno izbiro transportnega traku oziroma jermena

tinaStrojegradnja

Strojegradna podjetja v Sloveniji izdelujejo in dobavljajo stroje za zelo različne panoge po celem svetu. Rešitve, ki jih ponujajo za avtomatizacijo proizvodnih procesov v avtomobilski, pekarski in logistični industriji so med najboljšimi na svetu. Zelo pomembno je, da je v celoten proces snovanja in izdelave stroja vključeno tudi tehnično znanje o transportnih trakovih, njihovih zmožnostih, življenjski dobi, dobavljivosti in cenovni sprejemljivosti za potencialnega kupca stroja.

Avtomatizirani procesi v proizvodnji zahtevajo zelo natančen prenos sil, zato lahko za transportne trakove oziroma jermena pripravimo tudi tehnično risbo in dobavimo zelo specialne trakove in jermena. To pomeni tudi druge izdelke, ki niso predstavljena na naši spletni strani www.publica-trs.si. Zagotavljamo dobavo v dogovorjenem roku in garancijo na dobavljene transportne trakove in jermena, tudi do 12 mesecev.

Spajanje transportnih trakov oziroma jermen lahko poteka v poslovnih prostorih podjetja, na Usnjarski cesti 9 v Kamniku ali pa na sedežu strojegradnega podjetja.

Snovanje in izdelava novega stroja je izreden izziv, zato z veseljem sodelujemo in nudimo vso tehnično podporo in svetovanje glede transportnih trakov in jermen. Pri tem svetujemo ne samo glede izdelkov in storitev, ki so predstavljene na naši spletni strani www.publica-trs.si, ampak se pogosto povežemo direktno z dobavitelji materialov oziroma transportnih trakov in jermen ter skupaj z njimi poiščemo optimalno rešitev za konkreten stroj. Tako smo uspeli dobaviti že več specialnih trakov in jermen oziroma izdelkov, ki se v Sloveniji redkeje uporabljajo. Veliko izdelanih strojev je bilo namenjenih v tujino.