Podjetju Publica TRS pozitivna referenca za transportni trak v čokoladnici

Podjetje Publica TRS je v pekarski industriji prisotno kot podpora za nemoteno delovanje transporta v proizvodnji s PVC transportnimi trakovi, s teflonskimi transportnimi trakovi in kovinskimi mrežnimi transportnimi trakovi. V Sloveniji so se v zadnjih desetletjih razvile številne družinske čokoladnice, prenekatere so s svojo inovativnostjo že prerasle okvire družin in Slovenije, zato za svoje nemoteno delovanje potrebujejo tudi dobro tehnično podporo. V podjetju Publica TRS poznamo stroge higienske zahteve v proizvodnjah in tehnične značilnosti transportnih trakov, zato lahko ponudimo optimalne tipe transportnih trakov oziroma optimalno razmerje med pričakovanimi tehničnimi lastnosti traku in ceno transportnega traku.

V januarju 2021 je potekala dobava PVC transportnega traku in njegovo spajanje z delno montaža tudi v slovenski čokoladnici. Tehnologi so bili izredno zadovoljni s svetovanjem glede izbire primernega PVC transportnega traku, kasneje pa še z dobavo in delno montažo ter nas tako prepričali, da predstavimo nekaj produktov in storitev, ki so primerni za zagotavljanje nemotenega transporta v čokoladnicah, v proizvodnji s posebnimi higienskimi in temperaturnimi zahtevami.

Struktura PVC transportnega traku za čokoladnice

V pekarski industriji ponujamo za transport izdelkov transportne trakove s poliuretana. Trakovi so lahko večplastni in s tem prilagojeni zahtevanim obremenitvam, lahko so gladki, da se struktura traku na izdelkih ne pozna ali pa imajo trakovi različno strukturo (negativne piramide, romba). Pred nakupom traku se pogovorimo o pričakovanih tehnične značilnostih traku ter določimo dimenzije traku.

Transportni trakovi
V podjetju Publica TRS ponujajo teflonske transportne trakove proizvajalca Kastilo, ki se uporabljajo v proizvodnih procesih z višjimi temperaturami.

Za transport izdelkov pri visokih temperaturah, več kot 200° C, so PVC transportni trakovi zaradi občutljivosti na temperaturo neprimerni, zato v teh primerih za transport izdelkov ponudimo teflonske trakove proizvajalca Kastilo. Tudi teflonski trakovi so lahko gladki ali pa mrežasti.

Kovinski mrežni transportni trak
V podjetju Publica TRS ponujajo kovinske mrežne transportne trakove, ki omogočajo linearen in krivinski način transporta in se uporabljajo v različnih proizvodnjah.

Za transport izdelkov v proizvodnjah, kjer je poleg posebnih higienskih zahtev in ekstremnih temperatur pri transportu izdelkov potrebna tudi večja propustnost in natančen prenos majhnih, občutljivih izdelkov, lahko ponudimo tudi kovinske mrežne transportne trakove proizvajalca WireBelt. Trakovi so lahko linearni ali krivinski, v čokoladnicah pa se najpogosteje uporabljajo za čokoladiranje.

V podjetju Publica TRS sledimo potrebam inovativnih podjetij. Redno sodelujemo s strojegradnimi podjetji v pekovski industriji, ki od nas pričakuje iskanje optimalnih tehničnih rešitev, zato se povezujemo z različnimi proizvajalci transportnih trakov ali jermen (zobata, PU okrogla, ploščata) v Sloveniji in tujini. Bogato znanje in izkušnje se kaže tudi v številnih pozitivnih referencah znotraj posameznih panog, sedaj tudi med proizvajalci čokolade.