Transportni trak s prečnimi profili za transport cepljenih drv

V podjetju Publica TRS svetujemo, dobavimo, montiramo in po potrebi servisiramo transportne trakove za transport cepljenih drv od žage do prostora za skladiščenje. Transportne trakove za transport cepljenih drv smo že pripravili in montirali na krožne žage s transporterji, na rezalno cepilne stroje in na avtomatske stroje za razrez in cepljenje drv. Za transport cepljenih drv od žage oziroma cepilnega … Read More

Podjetju Publica TRS pozitivna referenca za transportni trak v čokoladnici

V Sloveniji so se v zadnjih desetletjih razvile številne družinske čokoladnice, prenekatere so s svojo inovativnostjo že prerasle okvire družin in Slovenije, zato za svoje nemoteno delovanje potrebujejo tudi dobro tehnično podporo. V podjetju Publica TRS poznamo stroge higienske zahteve v proizvodnjah in tehnične značilnosti transportnih trakov, zato lahko ponudimo optimalne tipe transportnih trakov oziroma optimalno razmerje med pričakovanimi tehničnimi lastnosti traku in ceno transportnega traku.

Transportni trak za krmilno postajo izdelamo po meri

Transportni trak za krmilno postajo

V podjetju Publica TRS smo v letu 2020 začeli tudi z dobavo in servisiranjem transportnih trakov za krmilne postaje. Dobavimo lahko PVC ali gumi transportni trak za krmilno postajo, ki ima nameščene profile po meri glede na pogon krmilne postaje. Tip traku prilagodimo tudi zahtevani količini krme. Ker predstavitev sorazmerne nove dejavnosti v letu 2020 ni bila mogoča, objavljamo ločeno … Read More

V specialni ponudbi tudi kovinski mrežni transportni trakovi podjetje Wire Belt

V podjetju Publica TRS smo se zaradi vse večjega povpraševanja po kovinskih mrežnih transportnih trakovih povezali s podjetjem Wire Belt, ki je med najboljšimi proizvajalci kovinskih mrežnih transportnih trakov na svetu. Podjetje tudi po več kot 150 letih sledi svoji tradiciji, saj ostaja s svojo inovativno in okoljsko odgovorno proizvodnjo ter odgovornim odnosom do zaposlenih med bolj naprednimi v svoji … Read More

Gumi transportni trakovi v kamnolomih

Kamnolomi so najpogostejša vrsta rudnikov v Sloveniji in se nahajajo na območju celotne države. V Sloveniji je nosilec urejanja prostora za področje rudarstva, koncesije za izkoriščanje mineralnih snovi in dovoljenje za raziskave Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. Izkop v kamnolomih lahko poteka na prostem, kar poimenujemo odprti kop ali pa pod zemljo, kar imenujemo podzemno pridobivanje. V obeh … Read More

Pri strojegradnji je pomembna tudi tehnična podpora in svetovanje za optimalno izbiro transportnega traku oziroma jermena

Strojegradna podjetja v Sloveniji dobavljajo stroje v zelo različne panoge po celem svetu. Rešitve, ki jih ponujajo za avtomatizacijo proizvodnih procesov v avtomobilski, pekarski in logistični industriji so med najboljšimi na svetu. Zelo pomembno je, da je v celoten proces snovanja in izdelave stroja vključeno tudi tehnično znanje o transportnih trakovih, njihovih zmožnostih, življenjski dobi, dobavljivosti in cenovni sprejemljivosti za … Read More

PVC in gumi transportni trakovi se redno uporabljajo tudi na kmetijah

V naši ponudbi imamo za dejavnosti na kmetijah zelo širok nabor izdelkov, od gumi ali PVC transportnih trakov s prečnimi profili za krmilne postaje, za balirke, za rezalno-cepilni stroj za drv, za žage, za kosilnice, do ploščatih jermen za manjše elektrarne in drugo. Za predstavitev izdelkov in storitev, ki jih lahko za tekoče delovanje orodij ponudimo kmetijam, smo se odločili … Read More