Gumi transportni trakovi v kamnolomih

Kamnolomi so najpogostejša vrsta rudnikov v Sloveniji in se nahajajo na območju celotne države. V Sloveniji je nosilec urejanja prostora za področje rudarstva, koncesije za izkoriščanje mineralnih snovi in dovoljenje za raziskave Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo.

Izkop v kamnolomih lahko poteka na prostem, kar poimenujemo odprti kop ali pa pod zemljo, kar imenujemo podzemno pridobivanje. V obeh primerih pa za transport različnih mineralnih surovin uporabljamo gumi transportne trakove, ki so izredno trpežni in primerni za transport težjih bremen in večjih sil. Gumi transportni trakovi se uporabljajo za transport od nahajališča do zbirnega mesta, pogosto pa tudi za transport do prevoznih sredstev.

Za uspešno delovanje kamnoloma je potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov. Prav gotovo je prednost, da je pri načrtovanju transporta vključeno tudi strokovnjak z znanjem gumi transportnih trakov. Z dobrim poznavanjem tehničnih značilnosti gumi transportnih trakov in njihovih dobaviteljev se lažje določi optimalen gumi transportni trak glede na potrebe kamnoloma (količine in teže izkopanega kamna) in tehnične zahteve strojev v kamnolomu.

S širitvijo podjetja Publica TRS d.o.o. v nove poslovne prostore na Usnjarsko cesto 9 v Kamniku vam lahko ponudimo različen nabor gumi transportnih trakov, tudi večvložkovne gumi transportne trakove, Chevron gumi transportne trakove, MB – metal break gumi transportne trakove in druge. Zelo dobro poznamo tehnične značilnosti transportnih trakov in njihove dobavitelje kot potrebe kamnolomov, zato se lahko glede vaših potreb in tehničnih zahtev posvetujemo neposredno z dobavitelji in skupaj poiščemo najprimernejši gumi transportni trak.

Kamnolomi v Sloveniji predstavljajo vir tehničnega in naravnega kamna, oba pa se upravljata pri gradnji v Sloveniji in tujini. Tehnični kamen je kamen, ki ga pri gradnji uporabljamo za nasipe, beton, cestne površine, za  pokrivanje streh. Ločimo ga glede na njegovo velikost oziroma na velikost delcev, ki mu pravimo frakcija. Večji delci so primernejši za nasipe in pokrivanje streh. Manjši delci pa so bolj uporabni v betonih in podobne materiale. Naravni kamen pa je kamen, ki ga pri gradnji uporabljamo zaradi lepega izgleda, najpogosteje za oblaganje notranjosti in zunanjosti stavb. Med najbolj prepoznavnimi naravnimi kamni v Sloveniji sta Pohorski granodiorit in Lipiški marmor, v svetu pa so zelo prepoznane tudi Plečnikove školjke.

Naša ponudba in storitve so v celoti predstavljene na spletni strani www.publica-trs.si. Med izdelki, ki jih še ponujamo in so zanimivo za vašo panogo, so tudi PVC in PU transportni trakovi, PU zobata in okrogla jermena. Prisotni pa smo tudi v drugih panogah, papirni, pekarski, prehranski, kovinsko predelovalni, lesno – predelovalni in reciklažni industriji, v logistiki, v elektrarnah, v kmetijstvu in vinogradništvu ter pri avtomatizaciji procesov.