Gumi transportni trakovi v kamnolomih

tinaGumi transportni trakovi, Kamnolomi, peskokopi, sortirnice, Podporni valji

Kamnolomi so najpogostejša vrsta rudnikov v Sloveniji in se nahajajo na območju celotne države.

Izkop v kamnolomih lahko poteka na prostem, kar poimenujemo odprti kop ali pa pod zemljo, kar imenujemo podzemno pridobivanje. V obeh primerih pa za transport različnih mineralnih surovin uporabljamo gumi transportne trakove, ki so izredno trpežni, odporni na obrabo in primerni za transport težjih bremen in večjih sil. Gumi transportni trakovi se uporabljajo za transport od nahajališča do zbirnega mesta, pogosto pa tudi za transport do prevoznih sredstev, zato so odporni tudi na različne vremenske pogoje.

Za uspešno delovanje kamnoloma je potrebno sodelovanje različnih strokovnjakov. Prav gotovo je prednost, da je pri načrtovanju transporta vključen tudi strokovnjak, ki pozna gumi transportne trakove. S poznavanjem tehničnih značilnosti gumi transportnih trakov in njihovih dobaviteljev se lažje določi optimalen gumi transportni trak glede na potrebe kamnoloma (količine in teže izkopanega kamna) in tehnične zahteve strojev v kamnolomu.

Podjetje Publica TRS d.o.o. ima v poslovnih prostorih na Usnjarski cesti 9 v Kamniku različen nabor gumi transportnih trakov, večvložkovne gumi transportne trakove, Chevron gumi transportne trakove, MB – metal break gumi transportne trakove in druge.

Ponudba in storitve podjetja Publica TRS so v celoti predstavljene na spletni strani www.publica-trs.si/nasa ponudba. Med izdelki, ki jih še ponujamo v podjetju in so zanimivi za kamnolome, so tudi PVC in PU transportni trakovi, PU zobata in okrogla jermena. S transportnimi trakovi in jermeni je naše podjetje prisotno tudi v drugih panogah, papirni, pekarski, prehranski, kovinsko predelovalni, lesno – predelovalni in reciklažni industriji, v logistiki, v elektrarnah, v kmetijstvu in vinogradništvu ter pri avtomatizaciji procesov.