General Terms of Use

The General Terms describe, determine and govern the use of the content and services of the publica-trs.si website (hereinafter: Website).

The Website is owned and operated by Publica TRS d.o.o.

We reserve the right to change any part of the Website and to delete any part of the content without prior notice.

Website users

A User is any person who visits the site and uses it in any way. The Website is made available to an indefinite number of Users who receive the service under these terms and conditions.

Copyright

A User is any person who visits the site and uses it in any way. The Website is made available to an indefinite number of Users who receive the service under these terms and conditions.

Use of the content

All the published content is used by Users at their own risk. The service provider is to ensure that all the content is accurate and up-to-date, but shall assume no responsibility therefor.

Website's accessibility

We reserve the right to suspend access to the Website for technical reasons of maintenance and replacement of the equipment. We do not guarantee the accessibility of the site in the event of network outages or any other errors, technical malfunctions or shut-downs.

Terms and conditions

We reserve the right to refuse a request for any of the services we provide on the Website. We also reserve the right not to respond to a message received through the Website.

Links

Websites with links referring to publica-trs.si website are not under this Website’s control. Therefore, the administrator does not assume any responsibility for the information contained on these referring sites.

Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik

Splošni pogoji uporabe
Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo uporabo vsebin in storitev spletnega mesta publica-trs.si (v nadaljevanju: spletno mesto).
Spletno mesto je v lasti in upravljanju družbe Publica TRS d.o.o.
Pridržujemo si pravico do spremembe katerega koli dela spletnega mesta in izbrisa katerega koli dela vsebine, brez vnaprejšnjega obvestila.

Uporabniki spletnega mesta
Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto in ga na kakršen koli način uporablja. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev na način, pod pogoji in v skladu s temi pogoji.

Avtorske pravice
Brez predhodnega pisnega dovoljenja ponudnika se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, znova objavljati in razširjati.

Uporaba vsebin
Vso objavljeno vsebino uporabniki uporabljajo na lastno odgovornost. Ponudnik storitve se bo potrudil zagotoviti točnost in ažurnost vseh vsebin, a za to ne odgovarja.

Dostopnost spletnega mesta
Pridržujemo si pravico do ustavitev dostopa do spletnega mesta zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Ne zagotavljamo dostopnosti do spletnega mesta ob morebitnih izpadih v omrežjih ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja.

Pogoji poslovanja
Pridržujemo si pravico, da povpraševanje po katerikoli storitvi, ki jo ponujamo na spletnem mestu, iz kakršnihkoli razlogov zavrnemo. Prav tako si pridržujemo pravico, da ne odgovorimo na sporočilo, ki ga prejmemo prek spletne strani.

Povezave
Spletne strani, na katere s povezavami kažejo na spletno mesto publica-trs.si, niso pod našim nadzorom in zato ne nosimo odgovornosti za informacije, ki se nahajajo na povezanih spletnih straneh.
Publica TRS d.o.o.
Usnjarska cesta 9
1240 Kamnik